Överdosering beror på att kroppen inte kan handskas med ett visst ämne. Om alltför stor mängd av detta ämne hamnar i kroppen alltför snabbt, kan det få riskfyllda konsekvenser eller leda till döden.

Kroppen reagerar på olika sätt vid olika typer av substanser. Heroin och övriga opiater samt lugnande medel, såsom alkohol och bensodiazepiner (t.ex. Diapam) bromsar upp livsfunktionerna. Detta kan leda till andningsförlamning. Om andningen förlamas helt och hållet leder det också till rubbningar i hjärtverksamheten.

Stimulantia såsom kokain och amfetamin kan vid överdosering vålla hjärtinfarkt, kramper eller svimningsanfall. Överdoser av kokain kan orsaka förhöjd inre kroppstemperatur.

 

Symtom vid överdosering:

 • svag eller upphörd andning
 • blåaktigt ansikte eller mycket blekt
 • slapp kropp
 • svag puls eller ingen puls alls
 • fradga från munnen
 • skakningar eller kramper
 • kräkningar
 • bröstsmärtor, tryck eller spänning över bröstkorgen
 • svimning
 • rosslingar eller kvävda andningsljud

Hur förebygger du överdosering?

 • Blanda inte preparat. När ämnen blandats och använts tillsammans, t.ex. alkohol, bensodiazepiner och heroin, resulterar det oftast i en heroinöverdos. Eller valfri drog ihop med en antidepp. Ta en drog i taget.
 • Använd inte medlen ensam. Försök vara tillsammans med andra; om något går snett finns det någon som kan söka hjälp. Om du brukar ensam, sök upp en plats dit andra också kan komma.
 •  Om du får tag i okända preparat, testa dem före användningen. Ta helst ämnet genom sniffning eller rökning. Det är mindre farligt än att injicera i blodet, eftersom substansen då kommer i kroppen i upprepade små doser i stället för en enda injektionsdos.
 • Lär känna vad din kropp tål. Om du är sjuk eller undernärd har du en lägre tolerans. Toleransen kan också vara låg om du just kommit från avgiftning eller om du varit utan ämnet i några dar. Efter några dars paus i användningen är risken avsevärt större för överdosering.
 • Lär känna din hälsa. Om du lider av andningsproblem eller om du har eller för en tid sen haft lunginflammation, kan t.ex. heroin försvåra andningen ytterligare.
 • Gå igenom omdömen, prata med användare på Flugforum och se vilka droger som verkar hålla hög kvalitet.
 • Gör upp en plan med de du medicinerear med, om hur ni ska handla i en nödsituation om något inträffar.
 • Använd inte saltlösning, adrenalin, amfetamin eller kokain till att återuppliva en människa som tagit en överdos. Det hjälper inte.
 • Lägg aldrig någon i kallt vatten. Det kan framkalla chock eller rentav drunkning.

Vad gör man när någon får en överdos?

När någon får en överdos är det inte säkert att personen är medveten om att det skett, eller om han eller hon vet det, kanske kan personen själv inte söka hjälp. Det är därför viktigt att kamrater i hens närhet handlar snabbt.

 1. Kontrollera att personen är vid medvetande. Kan hen öppna ögonen eller tala?
 2. Om personen inte svarar men andas, försök få honom att komma till medvetande. Du kan säga hans namn, ruska om honom, nypa i öronen eller massera dina knogar mot hans bröstkorg. Om personen är vid medvetande, kolla om han kan tala och gå. Försök hålla honom så vaken som möjligt, så att han inte blir medvetslös. Det är mycket viktigt att du inte lämnar honom ensam.
 3. Om personen inte andas (hjärtat kan slå trots det), behöver han omedelbart hjälp.
 • Ring nödnumret 112. Det är viktigt att nämna att du misstänker överdosering, så att personalen kan förbereda den medicinska hjälpen.
 • Påbörja upplivningen genom mun mot mun-metoden.
 • När personen börjar andas själv, eller om du måste gå och visa vägen för ambulanspersonalen, vänd honom i framstupa sidoläge. Det förhindrar att personen kvävs i uppkastningar.

Anvisningar när du ringer nödnumret 112

 1. Gå till en så lugn plats som möjligt. Om det hörs mycket oväsen i bakgrunden, skrik eller skrän kan det medföra att polis skickas till platsen. I Helsingfors tillkallas polisen endast om ambulanspersonalens säkerhet är hotad.
 2. Tala lugnt och tydligt om vad som hänt.
 3. Om du får frågan om överdosering, säg sanningen. Ett liv står på spel.
 4. När du väntar på hjälpen, kontrollera så att ambulanspersonalen kan komma ända fram till platsen.
 5. Se till att ambulanspersonalen vet vart de ska ta sig. Om du kan så lämnar du en dörr öppen, eller ber någon stå på gatan och visa vägen.
 6. När ambulanspersonalen kommer, försök ge så mycket upplysningar du kan. Berätta vilket preparat personen använde, vad han kanske använt tidigare och om han tar mediciner. Hos ambulansenheterna finns antikroppar mot heroin. T.ex. Naloxon vilket är ett morfinderivat. Det används för att motverka den förlamning i centrala nervsystemet och andningssvårigheter som orsakats av morfin eller besläktade smärtstillande medel. Naloxon konkurrerar tillsammans med övriga morfinderivat om samma verkningar och minskar därför deras effekt. Läkaren ordinerar en dos. Läkemedlet injiceras i en ven och ibland i muskeln eller under huden. Kort därefter kan tillfälligt illamående, kräkningar, svettningar, hjärtklappning eller skakningar förekomma.

Nödnummer

112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177 Sjukvårdsrådgivning
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13 Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.