Snedtrippen är tvärt emot det tillstånd man vill uppnå efter att ha intagit psykedelia. Känslan och upplevelserna under en snedtripp är individuella, men djupa negativa känslor och tankar är de mest vanliga.

Till tankarna hör sorgliga eller rentav hemska upplevelser i livet, såsom förhållanden som brutit eller då någon nära som dött. Snedtrippar kan uppkomma då man mått dåligt innan man intagit den/de psykoaktiva substanserna, men kan även uppkomma som reaktion på starkt negativa minnen/händelser under ruset. Det kan även vara en reaktion på att effekten av dosen blev starkare än tänkt, kanske rentav så stark att egoupplösningen kommer nära eller gås igenom. Snedtrippen kan utlösas av att man kämpar emot istället för att följa med dit trippen tar en. Det kan vara dramatiskt i form av en upplevd kamp mot ”döden”, eller som en mildare form där man kämpar för att veta vem man är, hur man hamnade här och kanske tror att man blivit hjärnskadad för all framtid. Det är inte alltid man förstår att man ens har intagit en drog.

Snedtrippen avtar ofta tillsammans med effekterna av drogen, men kan i vissa fall utlösa PTSD och andra otrevliga långdragna psykiska bieffekter.

För att undvika starka snedtrippar bör man tänka på vilket hälsomässigt tillstånd man befinner sig i före trippen, var man ska trippa och hur man ska trippa, se Set och setting. Vid nedstämt ingående tillstånd höjs riskerna för snedtrippar betydligt än då man mår psykiskt bra.

När en ändå snedtripp uppkommer finns det metoder för att avbryta en negativ trend, se Hur man hanterar en snedtripp.

Credit: http://wiki.magiskamolekyler.org/Snedtripp

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.