Hur du installerar Whonix i VirtualBox (extremt säkert OS)

Whonix är ett operativsystem (open source) baserat på Debian gjort för att öka din anonymitet och säkerhet. Fördelarna med Whonix är många. Det viktigaste är att din IP-adresss eller DNS inte kan läcka ut någonstans p.g.a hur systemet är konfigurerat. Whonix består av två delar. Ena delen vars uppgift är att agera gateway för TOR […]

Läs mer