Flugsvamps historia börjar i februari 2014 då en svensk marknadsplats på darknet för första gången presenteras för användarna på Flashbacks narkotikaforum. Köpare av narkotika på marknadsplatser har länge föredragit att handla inrikes av svenska säljare, men fram tills nu har det inte funnits någon rent svensk marknadsplats. De första reaktionerna är försiktigt avvaktande men när den dominerande darknet-marknadsplatsen vid den tiden, Silk Road 2, drabbas av tekniska problem börjar både säljare och köpare flytta över till den nya svenska marknadsplatsen på darknet.

Flugsvamp profilerar sig redan från början som en ren narkotikamarknad till skillnad från de helt fria marknader som är det vanliga internationellt. Här går inte att sälja vapen eller stulna kreditkort och liknande varor som många andra marknadsplatser tillhandahåller. Tidigt står det också klart att Flugsvamps administratörer inte främst har ekonomisk vinst som drivkraft utan vill underlätta för alla Sveriges narkotikabrukare och på längre sikt påverka den svenska narkotikapolitiken i en mer liberal riktning.

Under våren, sommaren och hösten 2014 växer Flugsvamp stadigt. Marknadsplatsen får snabbt en dominerande ställning på marknaden för darknet-handel med narkotika i Sverige. Nya säljare och köpare tillkommer i jämn takt och i början av november 2014 är antalet annonser på marknadsplatsen uppe i nästan 1000.

6 november 2014 vänder dock lyckan för administratörerna och användarna av Flugsvamp. Som ett led i den internationella polisoperationen Onymous tas alla Flugsvamps publika servrar ner. Ett stort antal internationella marknadsplatser försvinner också i samma veva. Tillslaget får begränsad effekt eftersom de beslagtagna servrarna är krypterade och polisen inte lyckas läsa någon information från dem. Btc-servern där användarnas pengar förvaras undgår också myndigheterna. Tyvärr räcker det inte då det visar sig att Flugsvamp bara har en backup-server och denna också har försvunnit i tillslaget. Visserligen är alla användarnas pengar säkra, men utan en databas som talar om vilka pengar som hör till vilken användare är de av begränsat värde.

Administratörerna ägnar den närmaste tiden efter nedtagningen åt att försöka reda ut vilka säljare som är berättigade till vilka summor. Något stort intresse för att starta upp Flugsvamp igen finns inte på grund av oklarheterna kring säkerheten och allmän trötthet bland administratörerna. När säljarna har fått tillbaka sina pengar försvinner också admin2 med de bitcoins som finns kvar i kassan vilket ytterligare försvårar en återstart.

Efter detta fortsätter admin1, den ursprungliga grundaren av Flugsvamp, att ensam leta nya administratörer, ett arbete som tar en stor del av våren 2015 i anspråk. Så småningom hittar hen sådana och hjälper dessa att återigen ta marknadsplatsen online. I april 2015 slår Flugsvamp upp portarna igen. Inofficiellt döpt till Flugsvamp 2 – med en ny generation administratörer vid spakarna.

Sedan återstarten har Flugsvamp återigen etablerat sig som den ledande marknadsplatsen för narkotika på det svenska darknet. Användarantal och omsättning har vuxit stadigt vilket betyder att gatuhandeln med narkotika har minskat i motsvarande grad. Utan att tumma på principerna som las fast vid grundandet har Flugsvamp fortsatt att utvecklas för att göra användarnas upplevelse så säker och tilltalande som möjligt. Ambitionen är, nu liksom tidigare, att ta en betydande del av den svenska narkotikamarknaden och tydligt visa att det står utom myndigheternas förmåga att förhindra den. Givet lite tid kommer det leda till en förändring av den svenska narkotikapolitiken.