Vad är Bitcoin?

Bitcoin är ett konsensus nätverk som möjliggör en ny typ av betalningssystem och en komplett digital valuta. Det är den första decentraliserade peer-to-peer betalningsnätverket som är drivet av sina användare utan någon central enhet eller mellanhand. From en användares perspektiv är Bitcoin ungefär som kontanter på Internet. Bitcoin kan också ses som de mest prominenta triple entry bookkeeping system som existerar.

Vem skapade Bitcoin?

Bitcoin är den första implementationen av ett koncept kallat för ”kryptovaluta” som först var beskrivet 1998 av Wei Dai på cypherpunks maililista, som föreslog idéen av en ny form av valuta som använder kryptografisk kontroll av dess skapande och transaktioner, istället för en central enhet. Den första Bitcoin specifikationen och beviset av konceptet publicerades 2009 på en kryptografisk maillist av Satoshi Nakamoto. Satoshi lämnade projektet sent 2010 utan att berätta så mycket om sig själv. Bitcoins community har sedan dess vuxit exponentiellt med många utvecklare som jobbar med Bitcoin.

Satoshis anonymitet har ofta orsakat oberättigad oro, många kopplade till missförstånd rörande Bitcoins öppna källkod. Bitcoin protokollet och mjukvaran är publicerat öppet och vilken utvecklare som helst världen över kan granska koden och skapa deras egna modifierade version av Bitcoin mjukvaran. Precis som nuvarande utvecklare var Satoshis influens begränsad till ändringarna som adopterades av andra och därav kontrollerade han inte Bitcoin. Därav är identiteten av Bitcoins skapare lika relevant idag som den person som uppfann papper.

Vem kontrollerar Bitcoin-nätverket?

Ingen äger Bitcoin-nätverket ungefär som ingen äger teknologin bakom email. Bitcoin är kontrollerat av alla Bitcoin användare runt om i världen. Utvecklare som förbättrar mjukvaran kan inte tvinga fram ändringar i Bitcoin protokollet eftersom alla användare är fria att välja vilken mjukvara och version de vill använda. För att vara kompatibla med varandra måste alla användare använda mjukvara som följer samma regler. Bitcoin kan bara fungera korrekt ifall det råder total konsensus mellan alla användare. Därav har alla användare och utvecklare ett starkt incitament till att skydda denna konsensus.

Hur fungerar Bitcoin?

Från en användares perspektiv, så är Bitcoin inget annat än ytterligare en mobilapplikation eller datorprogram som ger tillgång till en personlig Bitcoin plånbok och tillåter användare att skicka och ta emot bitcoins med dem. Så fungerar Bitcoins för de allra flesta.

Under ytan så består Bitcoin-nätverket av en delad publik loggbok kallad ”block kedjan”. Loggen innehåller alla transaktioner som någonsin har blivit utförd, vilket erbjuder användarens dator att verifiera validiteten för varje transaktion. Autenticiteten av varje transaktion är skyddad av digitala signaturer som tillhör de skickande adresserna, vilket ger att alla användare kan ha full kontroll över skickade bitcoins från deras egna Bitcoin adresser. Dessutom kan alla processa transaktioner genom beräkningskraft från specialiserad hårdvara och få betalt i bitcoins för arbetet. Detta är ofta kallat ”utvinning”. För att lära dig mer om Bitcoin kan du konsultera den dedikerade sidan och original rapporten.

Använder verkligen människor Bitcoin?

Ja. Det är ett växande antal företag och privatpersoner som använder Bitcoin. Detta inkluderar företag som restauranger, lägenheter, advokatbyråer och populära nättjänster som Namecheap, WordPress, Reddit och Flattr. Medan Bitcoin fortfarande är ett relativt nytt fenomen, växer det fort. I slutet av Augusti 2013 uppskattades värdet av alla bitcoins i cirkulation till 1.5 miljarder US dollar varje dag.

Vad är fördelarna med Bitcoin?

  • Betalnings frihet – Det är möjligt att skicka och ta emot vilket belopp som helst direkt var som helst i världen vid vilken tidpunkt som helst. Inga semestrar. Inga landsgränser. Inga begränsningar. Bitcoin tillåter sina användare att ha full kontroll på sina pengar.
  • Väldigt låga avgifter – Bitcoin-betalningar är för nävarande processade med antingen inga avgifter eller väldigt låga avgifter. Användare kanske inkluderar avgifter för transaktioner för att få prioritets processering, vilket kan leda till snabbare konfirmation av transaktionen av nätverket. Dessutom existerar handelsprocesserare för att hjälpa handlare med att processa transaktioner. De konverterar bitcoins till vanlig valuta och sätta in pengar direkt till handlarens bankkonto dagligen. Eftersom dessa tjänster är baserade på Bitcoin kan de erbjuda mycket lägre avgifter än PayPal och kreditkortsnätverk.
  • Färre risker för handlare – Bitcoin-transaktioner är säkra, irreversibla och innehåller inte någon personlig eller känslig information om kunden. Handlare är skyddad från bedrägerier eller ”chargebacks” och det finns inget behov att följa PCI. Handlare kan enkelt expandera till nya marknader där kreditkort inte finns eller bedrägerinivåerna är för höga. Resultatet är lägre avgifter, större marknad och mindre administrativa kostnader.
  • Säkerhet och kontroll – Bitcoin-användare har full kontroll på sina transaktioner. Det är omöjligt för en handlare att dra pengar från dig utan att du vill, som det kan hända med andra betalningsmetoder. Bitcoin betalningar kan göras utan att någon personlig information blir knuten till transaktionen. Det ger ett strakt skydd mot identitetsstöld. Bitcoin användare kan också skydda deras pengar genom att säkerhetskopiera och kryptera sina bitcoins.
  • Transparent och neutralltAll information angående Bitcoin-pengar är tillgängligt på blockkedjan för alla att verifiera och använda i realtid. Ingen individ eller organisation kan kontrollera eller manipulera Bitcoin protokollet eftersom det är säkrat kryptografiskt. Det gör att kärnan av Bitcoin kan litas på för att vara helt neutral, transparent och förutsägbar.

Vad är nackdelarna med Bitcoin?

  • Adoption av Bitcoin – Många känner fortfarande inte till Bitcoin. Varje dag så är det fler företag som accepterar bitcoins eftersom de vill åt fördelarna i att göra så. Dock är det fortfarande ett litet antal företag och de behöver bli fler för att kunna dra nytta av nätverkseffekter.
  • Volatilitet – Det totala värdet av bitcoins i cirkulation och antalet företag som använder Bitcoin är fortfarande väldigt litet jämfört med vad det skulle kunna vara. Därav kan relativt små händelser, transaktioner eller företagsaktiviteter signifikant påverka priset. I teorin, så kommer volatiliteten minska när Bitcoins marknader och teknologi mognar. Aldrig tidigare har världen sett en start-up valuta, så det är verkligen svårt (och spännande) att föreställa sig hur det kommer utvecklas i framtiden.
  • Pågående utveckling – Bitcoin-mjukvaran är fortfarande i beta och har många ofärdiga funktioner som är under aktiv utveckling. Nya verktyg, funktioner och tjänster håller på att bl utvecklade för att göra Bitcoin säkrare och lättare att använda för allmänheten. Vissa av dessa är inte redo att användas av alla. De flesta Bitcoin företag är nya och erbjuder forfarande inte någon försäkring. Generellt så håller Bitcoin fortfarande på att mogna.

Varför litar folk på Bitcoin?

Mycket av tilliten till Bitcoin kommer ifrån faktumet att det kräver nästan ingen tillit alls. Bitcoins källkod är helt öppen och decentraliserad. Det betyder att vem som helst har tillgång till hela källkoden när som helst. Alla utvecklare världen över kan därav verifiera exakt hur Bitcoin fungerar. Alla skapade transaktioner och bitcoins kan följas transparent i realtid av vem som helst. Alla betalningar kan göras utan att vara beroende av någon tredjepart och hela systemet är skyddat av kryptografiska algoritmer, verifierat av flera parter. De kryptografiska algoritmerna är lika de som används av nätbanker. Ingen Organisation eller individ kan kontrollera Bitcoin och nätverket fortsätter att vara säkert även fast alla användare inte kan litas på.

Hur skapas Bitcoins?

Nya bitcoins är genererade av en konkurrensutsatt och decentraliserad process kallad ”utvinning”, eller ”mining” på engelska. Processen innebär att individer belönas av nätverket för sina tjänster. Bitcoin utvinnare bearbetar transaktioner och säkrar nätverket genom att använda specialiserad hårdvara och får därför nya bitcoins i utbyte.

Bitcoin-protokollet är designat på sådant sätt att nya bitcoins är skapade med fast hastighet. Det gör Bitcoin-utvinning till en mycket konkurrensutsatt marknad. När fler utvinnare går med i nätverket blir det svårare att göra en vinst och utvinnare måste sträva efter att vara effektiva för att minimera operationskostnaderna. Ingen central myndighet eller utvecklare har makt till att varken kontrollera eller manipulera systemet för att öka deras vinst. Varje Bitcoin nod i världen kommer avslå allt som inte följer de regler som noden förväntar sig att system följer.

Bitcoins skapas i en allt långsammare och mer förutsägbar takt än tidigare. Antalet nya bitcoins skapade varje år är automatiskt halverad över tid tills antalet generarade bitcoin har nått sitt tak vid totalt 21 miljoner existerande bitcoins. Vid det här laget kommer Bitcoin-utvinnare antagligen få betalt genom att ta många små transaktionsavgifter.

Varför har bitcoins värde?

Bitcoins har värde eftersom de är användbara som en form av pengar. Bitcoin har samma egenskaper som pengar (hållbarhet, bärbarhet, utbytbarhet, sällsynthet, delbarhet och identifierbarhet) baserat på matematiska egenskaper istället för att förlita sig på fysiska egenskaper (som guld och silver) eller lita på en central enhet (som för en fiat valuta). Kort sagt, Bitcoin är byggt på matematik. Med de attributen är tillit och adoption allt som krävs för att en form av pengar ska ha värde. För Bitcoin kan det mätas i det växande antalet användare, återförsäljare och startups. Som med alla valutor, bitcoins värde kommer endast och direkt ifrån personer som är villiga att acceptera bitcoin som betalningsmetod.

Vad bestämmer en bitcoins pris?

Priset för en bitcoin styrs utav utbud och efterfrågan. När efterfrågan på bitcoins ökar, ökar priset, och när efterfrågan faller, faller priset. Det finns ett begränsat antal bitcoins i cirkulation och nya bitcoins är skapade med en förutsägbar och minskande hastighet, vilket innebär att efterfrågan måste följa den här nivån av inflation för att hålla priset stabilt. Eftersom Bitcoin fortfarande är en förhållandevis liten marknad jamfört vad det skulle kunna vara, krävs det inte mycket pengar för att påverka priset. Det gör att priset på en bitcoin fortfarande är mycket volatilt.

Credit:
https://bitcoin.org/sv/faq

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.