Svensk media följer som regel de direktiv som det politiska etablissemanget satt upp. I narkotikafrågan innebär det att media inte kan skriva något som på något vis kan underlätta för läsarna att få tag i narkotika. I Flugsvamps fall betyder det att det rådde total mediatystnad under hela Flugsvamp 1:s levnad. Till den grad att svensk media kunde skriva om utländska marknadsplatser på darknet, men utan att nämna att det även fanns en stor svensk spelare på marknaden.

Detta förändrades i ett slag med nedtagningen av Flugsvamp i november 2014. Så fort marknadsplatsen inte längre var aktiv var det fritt fram att skriva om den. Något de flesta stora tidningar drog nytta av:

http://www.dn.se/nyheter/fbi-och-svensk-polis-slog-till-mot-knarkaffar/
http://www.svd.se/svensk-polis-och-fbi-stoppade-knarksajt
http://www.expressen.se/nyheter/knarksajter-slackta-av-svensk-polis-och-fbi/
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19822732.ab

Rapporteringen var genomgående osaklig och många media fokuserade, efter att ha blivit ledda på spåret av polisens pressmeddelanden och intervjuer med enskilda poliser, på att det såldes spice på Flugsvamp. I vissa fall tycktes hela nyhetsvärdet ligga i att spice-försäljningen kanske minskade på detta vis:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6013571

Sanningen var givetvis den att spice var en försvinnande liten del av försäljningen på Flugsvamp (numera är den helt förbjuden). I själva verket är det troligt att anta att Flugsvamp minskade spice-konsumtionen i landet genom att tillhandahålla i jämförelse ofarlig narkotika som cannabis. Men hösten 2014 var spice-konsumtionen en het fråga i svensk media och polisen ville givetvis utnyttja detta i sin svartmålning av Flugsvamp, vilket medierna gärna nappade på.

När Flugsvamp väl återuppstod låg återigen locket tätt på från medierna. Det är först i början på 2016 som några media börjat intressera sig för knarkförsäljningen på det mörka internet. Bland annat skrev Dagens Nyheter ett längre reportage om Flugsvamp inklusive en intervju med administratörerna:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/langarna-tillbaka-pa-natet-efter-tillslaget/

Trots att reportaget handlade om Flugsvamp undvek journalisterna noga att nämna Flugsvamp vid namn, återigen följandes den svenska målsättningen att det ska vara svårt och farligt att bruka narkotika. Artikeln var även hårt vinklad och intervjusvaren från administratörerna tagna ur sitt sammanhang. De fullständiga svaren från administratörerna finns att läsa på Flugforum:

http://flugforum5puztp6.onion/viewtopic.php?id=1207 (kräver TOR browser) eller här:

Vad är er egen bild av Flugsvamps roll på den svenska drogmarknaden?
Målsättningen med Flugsvamp är att göra det enklare och säkrare för i övrigt laglydiga medborgare att tillgodose sitt behov av illegala substanser. När man bedömer Flugsvamp måste man ha i åtanke att den stora majoriteten narkotikabrukare är som folk är mest och inte asociala på något vis. För dessa människor medför det alltid en viss risk och ett visst obehag att beblanda sig med kriminella element. Narkotikamarknaden i Sverige är i praktiken helt oreglerad. Vi försöker skapa en reglerad marknad, en marknad där både köpare och säljare kan känna sig trygga och säkra.

Det finns också en politisk komponent av Flugsvamp. Vi administratörer bakom sidan har aldrig dolt att vi förespråkar en annan narkotikapolitik i Sverige. Det har varit den röda tråden från starten och framåt och alla administratörer, både nuvarande och tidigare, skriver under på detta. Antagligen är vi hopplöst optimistiska men vi tror att vi kan ändra politiken med hjälp av Flugsvamp. Om vi kan visa att narkotikabruk inte behöver leda till våld, sjukdom och död utan att en reglerad narkotikamarknad faktiskt fungerar, då har vi dragit vårt lilla strå till stacken för att förändra allmänhetens syn på den svenska narkotikapolitiken.

Hur har den marknaden utvecklats de senaste åren (före, under, efter FS1)?
Marknaden för narkotikaförsäljning på darknet växer ständigt. Nedstängningen av Flugsvamp 2014 påverkade inte detta alls. Hade Flugsvamp då haft bättre tekniska rutiner hade sidan varit uppe igen några timmar eller dagar senare och handeln hade knappt påverkats alls. Som det nu var försvann Flugsvamp under en längre period och säljare och köpare var tvungna att söka sig till utländska marknadsplatser. När Flugsvamp återuppstod vände dessa köpare och säljare tillbaka igen, så att vi nu återigen har en situation där större delen av den svenska darknethandeln sker på Flugsvamp. FS2 har bara gjort mindre förändringar i själva marknadsplatsen jämfört med FS1, i allt väsentligt ser sidan fortfarande ut som när admin1 först öppnade den i februari 2014. Istället har vi fokuserat på säkerheten och tillförlitligheten. Vi är flera admins, boende i flera länder, som har tillgång till backup av både kod och databas. Nästa gång sidan blir nedtagen, något vi räknar med kommer att hända förr eller senare, så kommer den att vara uppe igen på nya servrar inom några timmar. Vi hoppas att dagens Flugsvamp är i praktiken omöjlig att stänga ned annat än för en kortare stund.

Hur anser ni att er verksamhet skiljer sig från den ”traditionella” droghandeln?
Gatuhandeln med droger är en oreglerad marknad, där råder i praktiken bara den starkes rätt. Flugsvamp är en reglerad marknad med klara och tydliga regler som alla användare är tvungna att följa. Om man ska försöka dra paralleller till mänskliga samhällen så är Flugsvamp en marknadsekonomisk rättsstat där köpare och säljare får agera fritt inom de ramar som finns uppställda. Vid en jämförelse är gatuhandeln närmast att betrakta som feodal, där köparna är undersåtar som tvingas handla av den lokala knarkkungen/borgherren.

Den mest uppenbara fördelen med Flugsvamp och darknethandel i allmänhet är avsaknaden av våld. Gatuhandel är alltid mer eller mindre nära förknippad med våld. På Flugsvamp förekommer inte våldsbrottslighet alls. Men en större skillnad är egentligen omdömessystemet och kontinuiteten som följer på det. En gatusäljare behöver i praktiken inte göra något annat än att hålla konkurrenterna borta. En säljare på Flugsvamp måste bygga ett varumärke. Att som säljare bygga ett nytt varumärke tar tid och när man väl har byggt upp det måste man vårda det. Narkotikahandel på Flugsvamp har egentligen inte särskilt mycket gemensamt med narkotikahandel på gatan. Släktskapet är betydligt större med vilken annan webbhandel som helst. Allra helst vill vi förstås jämföra oss med Systembolaget, även om vi inte når riktigt ända fram.

Hur ser ni på risken att gripas? Polisen ser er uppenbarligen som ett prioriterat mål.
”Don’t do the crime if you can’t do the time.” Det finns en reell risk att gripas och fängslas som vi som arbetar med detta är fullt medvetna om. Därför tar vi också säkerheten på stort allvar, både vår egen och våra användares. Dessutom har den svenska polisen, trots sina prioriteringar, inte lyckats lagföra någon för narkotikabrottslighet på darknet, i de fall med fällande domar vi har sett har det alltid varit fysisk spaning som lett dem på spåret och fysiska bevis som varit avgörande vi rättegången.

Vad gäller omfattning och ekonomi: hur mycket omsätter flugsvamp per månad och hur många affärer görs under samma period? Och hur mycket tar ni i fast säljaravgift?
Tyvärr kan vi inte kommentera vår omsättning eller statistik. Hoppas du förstår.
Den fasta avgiften för ett säljarkonto är 2500kr och därefter gäller 3% provision per beställning.

Hur ser ni på de etiska aspekterna av er verksamhet? Ni har exempelvis 18-årsgräns, upplever ni att ni har ett ansvar för drogerna som säljs och konsekvenserna det får?
Vi tror på en legalisering av narkotika och en reglerad narkotikamarknad. Flugsvamp är ett försök att etablera en sådan reglerad narkotikamarknad trots den juridiska situationen. Vi tar vårt ansvar för denna narkotikamarknad på största allvar. Omständigheterna gör att vi inte kan kontrollera marknaden riktigt så mycket som vi skulle önskat. Vi kan till exempel inte garantera att inte någon säljare säljer till minderåriga. Men om det kommer till vår kännedom att någon gör det så blir den säljaren givetvis avstängd. På samma sätt är vi noga med att säljarna faktiskt säljer det de uppger sig sälja. Och vi tillåter inte heller försäljning av oprövade narkotiska preparat, som spice.

Resultatet är inte perfekt men vi är övertygade om att fördelarna överväger nackdelarna. Nästan säkert finns det de som kommit till skada av produkter som sålts via vår marknadsplats. Men nästan lika säkert är att ännu fler hade kommit till skada om motsvarande handel istället hade skett på gatan.

Annorlunda uttryckt så har vi inte dåligt samvete för det vi gör. Vi är tvärtom stolta över det.

Efter Dagens Nyheters reportage har andra tidningar i försiktiga ordalag börjat rapportera om Flugsvamps verksamhet. Inte sällan utifrån polisens synvinkel och med intervjuer med narkotikapoliser som bas. Det här är inte artiklar som försöker ge någon neutral bild av Flugsvamp, men de har ändå brutit ny mark genom att nämna Flugsvamp vid namn och erkänna att det existerar:

https://www.gp.se/nyheter/vastsverige/1.3011783-polisen-maktlos-infor-droghandel-pa-natet