För att polisen inte ska kunna dokumentera våra säljare till skillnad från Agora, Nucleus m.fl. Läser man förundersökningsprotokoll så fokuserar polisen enbart på andra marknader med öppen information (d.v.s Nucleus, Agora m.fl).