Inget krav (för köpare). Enbart historik utav bitcoin-transaktioner håller ej i en rättegång. Åklagaren måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att brott har begåtts. Vilket blir väldigt svårt så fort bitcoins hoppat över till en annan adress, vars ägare är okänd.