Vi kan dessvärre inte göra något ifall en beställning gått till auto-släpp. Det är köparens uppgift att inom dessa 7 dagar inleda en dispyt. Förhoppningsvis kan ni lösa något vid sidan om. Men det s.k köpeavtalet har löpt ut.