Varför är alla omdömen huller om buller?

För att polisen inte ska kunna dokumentera våra säljare till skillnad från Agora, Nucleus m.fl. Läser man förundersökningsprotokoll så fokuserar polisen enbart på andra marknader med öppen information (d.v.s Nucleus, Agora m.fl).

Varför blir min transaktion aldrig bekräftad?

Oftast beror det på att bitcoin-nätverket är överbelastat (mest troligt). I vissa fall att man skickat sina bitcoins utan en s.k miner fee vilket ibland kan fördröja processen upp till 24h innan transaktionen bearbetas.

Varken du eller vi kan påverka hur snabbt en transaktion bekräftas. Detta sker inom bitcoin-nätverket. Läs mer om tekniken här: Wikipedia: Bitcoin

Måste jag tumbla mina bitcoins innan insättning?

Inget krav (för köpare). Enbart historik utav bitcoin-transaktioner håller ej i en rättegång. Åklagaren måste bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att brott har begåtts. Vilket blir väldigt svårt så fort bitcoins hoppat över till en annan adress, vars ägare är okänd.